6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması için kurulmuş olan kurumlardır.

OSGB’nin ilgili kanundaki tanımı şu şekildedir. (ilgili kanun madde 3 m fıkrasınca)

  1. m) “ Ortak sağlık ve güvenlik birimi ”: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder diyerek tanımlanmıştır.

Tam olarak açılımı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi dirAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermek  için ama işyerlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği sağlanması işyerlerindeki iş kazalarının en aza indirilmesini sağlamak amacı ile kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir..

OSGB’ler hizmet vermek için öncelikle yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak zorundadır. Bu şartları sağladıktan sonra bakanlığı başvurarak yerinde yapılan denetimlerin sonucunda yetkilendirilmektedir. Yetki almak için sadece belirli büyüklüğe sahip olması yeterli değildir. Ayrıca kadrosunda tam zamanlı bir işyeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve bir diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır.

Hizmet verdiğimiz Aydın OSGB ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş ve ağırlıkta Aydın’da hizmet vermektedir. OSGB’lerin yetki belgeleri 5 yıl süre ile geçerlidir. Yetki belgesinin ilk beş yıl yapılan denetimlerden başarı ile geçerek yeniletmiş ve 5 yıl süre ile uzatmıştır. Şu anki belgesi 2024 yılına kadar geçerlidir.

İşverenlerin aldıkları hizmetin geçerli olması için sözleşme imzaladıkları OSGB tarafından İsg katip atamasının yapılması ve işverenin SGK şifresi ile yetkili kişi tarafından onaylanması zorunludur. Ayrıca düzenli olarak çalışan sayısına uygun sürelerde atama yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gereklidir. İşverenlerin bu konuyu ihmal etmesi halinde aldıkları hizmetin geçerliliği sorgulanır hale gelecek ve teftişlerde aldıkları hizmeti ispatlayamayacaklardır. Osgb’ler; ÇSGB tarafından kayıt ve kontrol edilen İsg-katip sisteminde atama yapmak ve bu atamaların firma yetkilisi tarafından TC kimlik numarası ile E-Devlet sistemine giriş yaparak onaylaması halinde hizmet verebilirler.

Aydın OSGB olarak bu konuda gerekli kayıt ve kontrol sistemini oluşturmuş ve düzenli olarak takip ederek işverene bilgi verilmesi ve artış olması halinde isg katip atamalarının yenilendiğini belirtmek isteriz.

2015 yılından bu yana kadar tehlike sınıfına göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri ile 50 kişiden fazla çalışana sahip az tehlikeli işyerleri İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti (İSG) alırken “ İŞYERİ HEKİMİ , İŞGÜVENLİĞİ UZMANI ” ataması yaparak bunları İSG katip ataması üzerinden onaylamakla  Hizmet almayan işyerlerinin denetlenmesi halinde ağır para cezası uygulanacağı CSGB tarafından çıkartılan yönetmeliklerle belirlenmiştir. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile tehlike sınıfına bakılmaksınız gerek özel gerekse kamu sektöründeki tüm işyerleri bu hizmeti alırken “işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ataması yapmakla yükümlü kılınmıştır. SGK lı veya BAĞ-KUR’u da olsa eğer işyeri yapım ve hizmet alanında faaliyet gösteriyorsa bu hizmeti tek kişi sahi olsa almakla yükümlüdür. Ancak eğer işyerinde herhangi bir çalışanı olmayan yapım veya hizmet işi ile uğraşmayan işletmeler ile kanunda belirtilen bazı işletmeler muaf tutulmuştur.

Ayrıca tüm işyerleri 6331 sayılı kanuna göre diğer “iş sağlığı ve güvenliği hizmetine ait yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur. Bu konuda bir erteleme söz konusu değildir.

OSGB’ler bakanlıkça yetki sertifikası almış düzenli aralıklarla yaptıkları hizmetleri denetlen ve kapatılmaya kadar varan ceza puanları ile bu hizmeti sağlamaktadır. OSGB’lerin amacı işverenin ve çalışanlarında katılı ile sağlıklı ve de güvenilir bir çalışma ortamı tesis etmek, bunun için gerekli önlemlerin alınması için gerekli olan konularda gözetim, denetim ve eğitim hizmeti ile buna katkı sağlamaktır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN TEKLİF İSTEYİN!