Sağlık Raporu

Çalışanların işe girerken işverenler tarafından istenen “işe giriş raporu” aslında iş yerinin isg-katip üzerinden ataması yapılmış olan iş yeri hekimince verilmesi gereklidir. Ancak yasanın tam olarak yürürlüğe girmemiş olması, işverenlerin devletin bu konudaki teftiş ve denetimlerini yeterli sıklıkta yapamıyor olması sebebi ile bu raporu çalışandan istemesi yanlış bir olaydır. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde kemdi “iş yeri hekimi” tarafından verilmeyen /onaylanmayan işe giriş raporları geçerli değildir.

Ancak 50 çalışan ve daha az çalışanı olan iş yerlerinde iş yerinin “az tehlikeli iş yeri” sınıfında olması şartı ile bu rapor kamu kuruluşları tarafından verilebilir.

Konuyu ve detayı bilmeyen işveren, işveren çalışanı veya yeni işe girecek kişi ise bunu nereden alabilirim diye sorduğunda “osgb raporu” veriyor diye yanlış bir bilgi ile karşılaşmakta  ve bilinçsizce giderek OSGB’ den böyle bir rapor almaktadır. Bu rapor geçersizdir. OSGB nin verdiği işe giriş raporunun geçerli olması için o iş yerinde atamasını yapmış ve işverence onaylanmış bir iş yeri hekiminin olması şarttır.

İşe giriş için muayene raporlarını kapsayan Osgb sağlık raporu bazı işlere giriş için istenmektedir. Peki bu Osgb sağlık raporu nereden alınır?

Osgb Sağlık Raporu Nedir?

İşveren genel olarak iş yerinde çalışacak olan kişileri işe başlamadan önce muayene ettirmek ile mükelleftir. Bu açıdan “Osgb sağlık raporu” ASLINDA İŞE GİRİŞ Raporu’durİş yeri hekimi tarafından çalışanların iş yerinde maruz kalacakları güvenlik ve sağlık risklerine karşı korunmasını ve gözetilmesini sağlayan bir rapordur. Aynı zamanda işveren aynı iş yerinde bir iş değişikliği olduğunda ya da iş yeri bünyesinde çalışan işçisi başka bir iş koluna geçtiğinde ya da aynı işi yapıyor olsa dahi belirli aralıklar ile muayene edilmesi gerekmektedir. Bu hükümler yönetmelik ve kanunlarda tamamen işçinin sağlığını korumak ve gözetmek amacı ile getirilmiş olan hükümlerdir. “OSGB sağlık raporu” diye bir kavram yoktur. Tamamen yanlış bir kavramdır.

Osgb Sağlık Raporunu Kim Verir?

Piyasada sadece çalışanlardan para kazanmak amacı ile geçer si olduğu bilinmesine rağmen sadece para amacı ile kurulmuş olan OSGB ler tarafından verilen bu Osgb sağlık raporu bir hekim tarafından yapılan bir muayene sonrası verilmektedir. Geçerli değildir. Herhangi bir kaza anında işverene hiçbir yararı yoktur.  İSG Katip ataması yapılarak onaylı iş yeri hekimi dışında  gerek osgb gerekse özel sağlık kuruluşlarındaki görevlilerin incelemesi sonucu verilen sağlık raporları geçersizdir. Bu hekim İSG KATİP üzerinden atanmış olan iş yeri hekimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu hüküm İSG Kanunda özellikle yer almaktadır.

Eğer iş yerinde, iş yeri hekimi ataması yoksa bu durumda iş yerinin çok tehlikeli ya da tehlikeli sınıfında bulunması veya elli kişi üzerinde çalışanı olan Az tehlikeli iş yerinde  buraya bir iş yeri hekimi atanmalıdır. Eğer iş yeri elliden daha az çalışanı bulan ve az tehlikeli sınıfında yer alan bir iş yeri ise bu durumda aile hekimleri ya da kamu hizmet sunucuları tarafından verilen Osgb sağlık raporu geçerli sayılacaktır.

Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB Sağlık Raporu

Bu durumda kanunlarda 3’lü bir ayrım yoluna gidilmiştir. Bu ayrıma göre:

  • Eğer iş yerindeki çalışan sayısı ondan azsa giriş raporları aile hekiminden ya da kamu hizmet sağlayıcılarından alınabilir.
  • Eğer çalışan sayısı 10 kişi ile 50 kişi arasındaysa bu durumda iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 2020 yılının temmuz ayına kadar ertelendiği için bu durumda da işçiler yine Osgb sağlık raporu almak için aile hekimine ya da kamu hizmet sağlayıcılarına başvurabilirler.
  • Eğer iş yerinde çalışan işçi sayısı 50 işçiden fazlaysa bu durumda tüm iş yerleri iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunda olacaktır. Dolayısıyla bu raporu da ancak iş yeri hekiminden aldıkları takdirde Osgb sağlık raporu geçerlilik kazanacaktır. Aksi takdirde kamu hizmet sağlayıcıları ya da aile hekimleri tarafından alınan raporlar bir geçerlilik teşkil etmeyecektir.