İş Güvenliği Uzmanı

İşin ve işyerinin yapısına göre oluşabilecek tehlikeleri engellemeye yönelik alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların ya da temsilcilerinin görüşünü de alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak mevzuat değişiklikleri kapsamında işvereni bilgilendirmek ve yeniliklere göre gerekli hazırlıkların yapılması ve uygulamasının takibini yaparak işverene önerilerde bulunmak İSG uzmanlarının asli görevlerinden. Bununla birlikte;

 • Saha gözetimi yapmak
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlanmasını kontrol etmek
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Risk Değerlendirmesi hazırlamak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlanmasını kontrol etmek
 • Çalışma talimatları hazırlanmasını kontrol etmek
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları takip etmek
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 • Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek
Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar