İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri, Aydın İş Güvenliği Uzmanlığı, Aydın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Aydın Ortak Sağlık Güvenlik birimi olarak  (AydınOSGB); hizmetlerimizi “Şunu yapın, bunu yapın.” tarzı ile değil, birlikte hareket  ederek, rehberlik ve destek yöntemi ile uygulayıcı olarak sunarız. İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

İŞ GÜVENLİĞİ
• İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti  (Tüm Tehlike Sınıflarında)
• Risk Analizi Hazırlanması
• Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
• Kurul İç Yönetmeliği Hazırlanması
• Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi