İlk Yardım

İlk Yardım Eğitimi ve İş Güvenliği

Yasal olarak, iş güvenliği kurumların tehlike sınıflarının belirlenmesi ve buna göre personelin bilgilendirilmesi, gereken önlemlerin alınması ve dahası eğitimlerin verilmesi ile düzenlenen bir yapıdır. İş güvenliğinin en önemli unsurlarından birisi ise, ilk yardım eğitimi osgb konusudur.

İlk Yardım Eğitimi Osgb ve İş Güvenliği İçerisindeki Yeri

Hukuki olarak, az tehlikeli işyerlerinde her 20 personel başına, sağlık bakanlığınca yetkilendirilmiş bir temel ilk yardım eğitimi sertifikalı kişi olması gerekmektedir. Bu oran, tehlike sınıfının yüksek olduğunda, her 10 personel başına şeklinde değişmektedir. Bu nedenle, hem hukuki olarak hem de, işyerlerinin güvenliği, dahası olası bir acil durumda hızlı müdahale etmek açısından ilk yardım eğitimi osgb oldukça büyük önem arz etmektedir. Bir zorunluluk sonucu alınması gereken ilk yardım sertifikası öncelikli olarak bu konuda iyi ve donanımlı bir kursu da gerekli kılmaktadır.

İlk Yardım kursu öncelikli olarak ilk yardıma ilişkin genel bilgiler, bir olay durumunda, olay yerinin, yaralı kişinin ya da acil müdahale gereken hastanın durumunu nasıl değerlendirmek gerekir buna ilişkin konularda eğitim alınmasını sağlar. Bunun sonrasında, durum değerlendirmesini hemen ardından yapılması gereken ilk ve hayati müdahaleler öğretilmektedir. Daha açık bir ifade ile acil müdahale edilen kişinin durumunun kanama, yanık, yaralanma, kırık, bilinç bozukluğu, boğulma, gibi sorunlarla, hastanın uygun bir konuma getirilmesi ve bu durumlar için ilk olarak neler yapılabilir bunların bilgisi sunulmaktadır. Eğitim ile ilgili önemli nokta hem teorik hem de uygulamaya yönelik bilgi edinimini sağlamasıdır. Bu nedenle, acil bir sağlık durumunun teorik açıdan mantığını anlamak en az uygulama kadar önemli hale gelmektedir.

Neden Zorunludur?

Temel ilk yardım eğitimi, yalnız iş değil gündelik yaşamda da birçok kez karşımıza çıkabilecek acil durumlar için müdahale edebilme yetisi tanımasından dolayı oldukça önemlidir. İşyerlerinde ilk yardım eğitimi almış kişilerin çalışma zorunluluğu ise, öncelikli olarak iş güvenliği açısından öneme sahiptir. Tehlike sınıfına bağlı olarak, yaralanma ve acil müdahale gerektiren durumların ortaya çıkmasında müdahale edecek personelin bulunması, en az bu durumları en aza indirecek önlemlerin alınması kadar önemlidir. Bu sebepten ötürü iş güvenliği kanunu, işyerlerinin iş yapısına göre belirlenen tehlike sınıfına uygun olarak kararlaştırılan sayıda temel ilk yardım eğitimi almış ve bu konuda yetkilendirilmiş personeli zorunlu kılmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi Osgb Sertifikası Nasıl Alınır?

Yukarıda temel içeriği belirtilen ilk yardım eğitimini aldıktan sonra, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen sınavlara katılım ve başarı sağlandığı takdirde Temel İlk yardım Sertifikası alınabilmektedir. Sertifika alındıktan sonra ise geçerlilik süresi 3 yıldır. Sınav öncesi hazırlık için ise, bu alanda yetkilendirilmiş olan kuruluşumuzdan destek alabilirsiniz.