Diğer Sağlık Personeli İstihdamı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş sağlık personeli diğer sağlık personeli olarak tanımlanmıştır. Hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp teknisyenleri, çevre sağlık teknisyenleri ve işyeri hemşireleri olarak görev alan sağlık personelleri, işyerlerinde;

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşyeri hekiminin fizik muayene sırasında işyeri hekimine yardımcı olmak,
  • İşyerinde genel hijyen şartlarını sürekli denetlemek,
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda işyeri hekimi ile birlikte görev almak,
  • İş sağlığı konularını içeren eğitimlerde görev almak.
  • Çalışanların muayene ve gerekiyorsa aşı tarihlerini, iş sağlığı ve hijyen ile ilgili eğitimlerini takip etmekle görevlendirilir.